Тілесно-орієнтована терапія. Майстер-клас.

6 червня 2013 року в Київському міському центрі сім’ї «Родинний дім» в рамках Міської програми «Обмін досвідом працівників соціальної сфери» відбулося семінарсько-тренінгове заняття для психологів. Фахівцем-практиком було представлено ряд тілесних практик та висвітлено теоретичний блок інформації щодо тілесно-орієнтованої терапії.

Тілесність є специфічним модусом (способом) існування людини. Пов’язані з нею питання стосуються не стільки фізичних аспектів життя, скільки особливостей функціонування свідомості. Як стверджує британський філософ Стівен Пріст, проблема свідомості і тіла є проблемою визначення правильного співвідношення між ними.

Аналізуючи “проблемну анатомію” тіла, російський вчений Володимир Баскаков веде мову про наявність чотирьох базових проблем, що відображають порушення балансу процесів, які відбуваються в тілі і психіці людини:

1) проблема контролю/надконтролю – локалізується “в голові” й актуалізується за потреби “зняття” такого контролю, що стає важким у ситуації його непомірності;

2) проблема контактності – зосереджена в руках і грудній клітці (дихання), пов’язана з недоліками налагодження контактів і вираження власних почуттів;

3) проблема сексуальності – локалізується в ділянці таза і живота, пов’язана з вивільненням сильних почуттів, зокрема сексуально забарвлених, а також еротичністю і сексуальною поведінкою;

4) проблема опори – зосереджена в ногах і пов’язана з недостатнім відчуттям реальності та бажанням підтримки, власної (автономність) і з боку інших людей.

Ці проблеми можуть мати різноманітний психологічний зміст і спричинюють багато труднощів, особливо психосоматичного характеру. Тілесно орієнтована терапія має значний цілющий потенціал і може бути використана як екзистенційна форма психологічної допомоги. Одностайним є переконання щодо підвищення якості життя у тих, хто практикує будь-яку форму тілесної терапії, дотримуючись її приписів і правил.

Учасниками семінару стали 15 психологів, які працюють в державних структурах (професійно-технічна освіта, реабілітаційні центри, центри по роботі з сім’ями та жінками та інші).

З відгуків:

«Досвідчений лектор, інформація викладена в доступній формі. Для мене цей метод новий, тому цікавим було все».

«Мені здається важливим акцент на практичних можливостях використання даного методу та безпосередня можливість дещо спробувати просто на занятті».

Залиште перший коментар

Залиште відгук

Ваш e-mail (не публикуєтся).


*